Invitaţi:    Specialisti din cadrul Ministerului Finantelor Publice

PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE:
1.    Noutăţi legislative în materia controlului financiar de gestiune. HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.O.U.G  nr. 94/ 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici.
2.    Organizarea şi obiectivele controlului financiar de gestiune;
3.    Procedee şi tehnici de exercitare a controlului financiar de gestiune;
4.    Întocmirea actelor de control;
5.    Valorificarea constatărilor organelor de control;
6.    Studiu de caz.
CONTROL INTERN.CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
1.CONTROL FINANCIAR PREVENTIV. Rolul CFP:
•    Baza legala de exercitare a controlului financiar preventiv; Definirea termenilor utilizati ;
•    Organizarea şi exercitarea CFP:  Scopul si obiectul controlului financiar preventiv; Organizarea controlului financiar preventiv;Continutul controlului financiar preventiv; Operatiuni supuse CFP;
Controlul financiar preventiv propriu (CFPP);
Controlul financiar preventiv delegat (CFPD).
•    Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu; Documentele specifice activităţii de CFP;Operaţiuni supuse vizei de CFP; Paşii parcurşi în vederea acordării vizei CFP; Regimul refuzului de viză;Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv; Exemple de operatiuni;
•    Operatiuni privind gestiunea creditelor si gestiunea fondurilor;
•    Controlul preventiv al operatiunilor.
2. PROCEDEE ŞI TEHNICI DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV:
•    Organizarea controlului financiar preventiv; conţinutul controlului financiar preventiv;
•    Procedura de control financiar preventiv propriu.
•    Exemplu practic.
3. ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE AFERENTE OPERAŢIUNILOR SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV:
•    contractul/comanda de achiziţii publice (verificările efectuate de controlul financiar preventiv pentru: programul anual al achiziţiilor publice, anunţuri, documentaţia de atribuire, activitatea comisiei de evaluare, raportul procedurii, proiectul de contract/comandă de achiziţii publice);
•    deplasări interne/externe;ordonanţare plată personal;alte operaţiuni supuse CFP.

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 

pentru ocupatia CONTROLOR FINANCIAR

Cod COR 121 121

insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

 

Se asigura mapa de lucru si suport de curs!