ATC Training oferă consultanţă entitatilor publice din Romania care au obligatia de a implementa Sistemului de control intern managerial, în conformitate cu OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management si control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

 

Metodologia – cadru de proiectare si implementare a sistemului de control intern managerial în entitatile publice presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

 

Etapa 1 – Evaluarea instrumentelor generale de control intern:

 

1.1. Elaborarea chestionarelor de control intern;

1.2. Formularea raspunsurilor la intrebarile din chestionarele de control intern;

1.3. Identificarea riscurilor si estimarea nivelului de risc;

1.4. Evaluarea propriu-zisa a instrumentelor generale de control intern;

 

Etapa 2 – Evaluarea instrumentelor specifice de control intern la nivelul fiecarei activitati:

 

2.1 Faze premergatoare evaluarii:

2.1.1 Delimitarea si definirea activitatilor entitatii;

2.1.2 Stabilirea misiunii, identificarea resurselor necesare si precizarea regulilor/normelor ce trebuie respectate;

 

2.2 Faze de evaluare la nivelul unei activitati:

2.2.1. Divizarea activitatii in sarcini elementare;

2.2.2. Identificarea si evaluarea riscului/riscurilor proprii fiecarei sarcini elementare;

2.2.3.Evaluarea instrumentelor specifice de control intern, corespunzatoare riscului/riscurilor proprii sarcinilor elementare;

 

2.3. Verificarea si validarea coerentei ansamblului instrumentelor de control intern evaluate, pentru activitatile componente ale unei functiuni a entitatii publice:

2.3.1. Analiza comparativa a fiselor sintetice, aferente activitatilor din componenta unei functiuni a entitatii;

 

Etapa 3 – Analiza raportului între costurile suplimentare si efectele asteptate, generate de implementarea noului sistem de control intern managerial;

 

Etapa 4 – Monitorizarea executiei programului de implementare a sistemului de control intern managerial;

 

 

Programul de consultanta propus de ATC Training presupune parcurgerea urmatoarelor etape referitoare la:

ORGANIZAREA PROCESULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

 • Constituirea  structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial ;
 • Elaborarea“Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial” – Model program;
 • Actualizarea  Programului SCM, tipologia informaţiilor conţinute de acesta, responsabili, termene.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL -(GRUP DE LUCRU, APLICATIE ADAPTATA PE PROFILUL INSTITUTIEI)

 • Model de implementare a Sistemului de Control Managerial – abordare pe fiecare standard in parte;
 • Elaborarea Codului de Conduita Etica –exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 1);
 • Elaborarea fiselor de post, matrice responsabilitati, grafice de circulatie documente –exemple (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 2);
 • Aplicarea Standardului de Control Intern nr. 4 –Functii sensibile. Inventar functii sensibile. Stabilire si continut politica de rotatie a salariatilor; Procedură funcţii sensibile;
 • Definirea obiectivelor organizatiei astfel incat sa corespunda pachetului de cerinte SMART – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.7);
 • Elaborarea planurilor strategice si anuale –exemplu practic (aplicarea Standardului de Control intern nr. 8);
 • Stabilirea indicatorilor de performanţa – Standardul nr 10.
 • Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.11);
 • Stabilirea ipotezelor/premiselor care stau la baza formularii obiectivelor –Exemplu practice. Standardul nr 15 –Ipoteze, reevaluari;
 • Aplicarea Standardului de Control intern nr. 16 –Semnalarea neregularitatilor. Procedura semnalare neregularitati.
 • Elaborarea procedurilor scrise (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 17);
 • Gestionarea abaterilor. Identificare şi analiză procedură.
 • Aplicarea Standardului de Control intern nr. 22 –Strategii de control. Exemplificare.

AUTOEVALUAREA PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

 • Completarea chestionarelor de autoevaluare;Interpretarea Chestionarului de autoevaluare;
 • Elaborarea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii;
 • Completarea Raportului anual privind SCM.;Propunerea masurilor de imbunatatire.

INTOCMIREA RAPORTARILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL

 • Raportari semestriale si anuale cu privire la implementarea sistemului de control intern/managerial;
 • Transmiterea raportarilor entitatilor publice ierarhic superioare, cu respectarea formatelor standard si a termenelor de raportare.
 • Completarea Raportului Anual.

 

Note:

×        etapele mai sus mentionate se lucreaza impreuna cu angajatii entitatii publice si pe baza informatiilor puse la dispozitia noastra de catre acestia;

×        in urma fiecarei sedinte de consultanta se va incheia un proces verbal unde se vor consemna activitatile desfasurate in cadrul sedintei, sarcinile si termenele stabilite pentru urmatoarea sedinta, precum si sarcinile neindeplinite de catre angajatii entitatii publice;

×        parcurgea etapelor de mai sus presupune implicarea tuturor angajatilor entitatii publice, in principal a managementului de varf, activitatile de implementare a sistemului de control intern managerial fiind responsabilitatile tuturor angajatilor entitatii publice.

×        documentele livrabile vor fi furnizate in format electronic (Word) si vor fi redactate in limba romana, vor fi complete si vor contine toate informatiile necesare.

 

 

In speranta unei bune colaborari, va asiguram de calitatea serviciilor noastre si va rugam sa nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii suplimentare aveti nevoie. Suntem permanent disponibili pentru discutii, va rugam sa ne contactati cu incredere. contact