ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) indeplineste rolul de autoritate nationala pentru calificarile profesionale si are rol consultativ pentru fundamentarea si promovarea politicilor si strategiilor de formare profesionala a adultilor.
Diplomele acreditate ANC sunt recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV).
Diplomele acreditate ANC au forma unui Certificat de Absolvire in care este mentionat tipul, si numarul de ore ale programului si sunt insotite de un supliment descriptiv care prezinta o detaliere a competentelor dobândite in urma programului de formare.
Diplomele au regimul actelor de studii si antetul MEN si al MMFPSPV. Aceste diplome sunt similare celor obtinute in urma finalizarii studiilor in sistemul de invatamant si ofera posibilitatea de a profesa in domeniul in care a fost acreditat programul de formare.

  1. AUDITOR INTERN
  2. ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE
  3. CONTROLOR FINANCIAR
  4. EXPERT ACHIZITII PUBLICE
  5. EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DECOEZIUNE EUROPENE
  6. EVALUATOR PROIECTE
  7. MANAGER
  8. MANAGER PROIECT
  9. MANAGER RESURSE UMANE
  10. SPECIALIST MANAGEMENTUL DESEURILOR