La sfarsitul cursului se acorda si CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de ATC training !

Echipa ATC Training va multumeste si va asteapta la curs!

Curs sustinut de  specialisti din cadrul ANAP si CNSC
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704  sau adresa de mail: office@atctraining.ro

GRUP TINTA:
SCOALA DE ACHIZITII PUBLICE este un curs general, ce se adreseaza atat Autoritatilor Contractante cat si Ofertantilor implicati in procedurile de achizitii publice. Pot participa la acest curs cei care sunt “incepatori” in acest domeniu, dar si cei “avansati” care doresc sa fie la curent cu cele mai noi modificari legislative din domeniul achizitiilor publice.

 

doresc mai multe detalii tematica

Certificare cursului expert achizitii publice noutati legislative in domeniul achizitiilor publice

La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, COD COR 214946, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

NOUTATI LEGISLATIVE:
•    Modificări ale pragurilor aplicabile procedurilor de achiziție publică aduse prin Regulamentele (UE) cu  nr. 2015/2340, 2015/2341 și 2015/2342 publicate in  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L330/2015  care modifică Directivele 2009/81/CE, 2004/17/CE și 2004/18/CE
•    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/7 al Comisiei Europene, adoptat în 05.01.2016, de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic (DEU) publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L3/06.01.2016
•    Proiect de norme Norme metodologice de aplicare a Legii achizițiilor publice (clasice)

Tematica expert achizitii publice noutati legislative in domeniul achizitiilor publice

•    Programul anual al achizitiilor publice incepand cu 2016;
•    Metode de evaluare practice, pentru identificarea si pregatirea procedurilor de atribuire;
•    Consultarile preliminare ale pietei;
•    Termenele limita pentru depunerea cererilor de participare si a ofertelor;
•    Documentul european de achizitie unic” (DEAU) privind indeplinirea cerintelor de calificare;
•    Etichetele;
•    Infiintarea Arhivei de certificare online (e-Certis);
•    Criteriul de atribuire  „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”;
•    Impartirea pe loturi, proceduri mai flexibile;
•    Aplicarea procedurilor de atribuire: licitatiea deschisa, licitatia restransa, parteneriatul pentru inovare, negocierea competitiva, dialogul competitiv,  negocierea fara publicare prealabila;
•    Servicii sociale si alte servicii specifice;
•    Acte aditionale. Modificarea substantiala a contractului;
•    Plata directa a subcontractantilor;
•    Solutionarea litigiilor si cailor de atac:
o    Competente de solutionarea litigiilor in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune;
o    Notificarea prealabila;
o    Contestatia formulata pe calea administrativ-jurisdictionala;
o    Contestarea pe cale judiciara. Taxa judiciara;
o    Termenul de contestare si efectele contestatiei;
o    Elementele contestatiei. Solutionarea contestatiei;
o    Suspendarea procedurii de atribuire. Calea de atac impotriva deciziilor Consiliului;
o    Cautiunea.
Solutii la problemele actuale ale sistemului de achizitii publice:
•    Reguli de estimare a contractelor de furnizare/servicii/lucrari – Estimarea in cadrul Proiectelor;
•    Negocierea fara publicarea unui anunt de participare (motive de extrema urgenta, suplimentare de servicii sau lucrari in circumstante imprevizibile, noi servicii sau lucrari);
•    Diverse si neprevazute – impact in aplicarea negocierii fara publicarea unui anunt de participare;
•    Derularea procedurilor; Evaluarea ofertelor; Atribuirea contractului; Acte aditionale. Documente constatatoare.
•    Modalitatea de ajustare a pretului contractului;
•    Riscuri identificate in planificarea achizitiilor publice, in cadrul procedurii de atribuire si in derularea contractelor de achizitii publice;
•    Conflictul de interese/criteriile discriminatorii;
•    Contestatii, litigii in materia achizitiilor publice.
STUDII DE CAZ.

Inscrieri Curs

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro .

sageata curs

031- 4250704

office@atctraining.ro

Formular cerere detalii/inscriere


Daca doriti sa aflati mai multe detalii va rugam sa completati formularul de mai jos:

Numele si Prenume

Companie

Adresa de email (obligatoriu)

Telefon

Mesaj

[recaptcha size:compact]

SC ATC & IT SOLUTIONS SRL din Bucuresti, furnizor de formare profesionala, detinatorul marcii ATC training, a fost infiintata ca urmare a nevoii de profesionalism si calitate in ceea ce priveste formarea profesionala. Oferim probabil cele mai bune solutii de pregatire si informare din Romania, intr-o maniera integrata si inovativa: consultanta, evaluare, training si coaching pentru a crea rezultate si schimbari pozitive durabile.