Curs Control Financiar Preventiv Control de Gestiune este organizat de atc training.

Cursul va fi sustinut de Dl. IVAN ADRIAN, expert contabil, membru al Grupului expertilor judiciari, cu o experienta de peste 17 ani in contabilitate,  audit public intern, control intern si prevenirea/ investigarea fraudelor.

CERTIFICARE:La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia CONTROLOR FINANCIAR COD COR 121121,   insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031-4250704  sau adresa de mail: office@atctraining.ro

 

doresc mai multe detalii tematica

Descrierea cursului Curs Control Financiar Preventiv Control de Gestiune

Cursul se adresează persoanelor cu atribuții în organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu din administrația publică și își propune ca, plecând de la delimitarea principalilor actori, a conceptelor fundamentale și a etapelor procedurale aferente, prin intermediul exemplelor și studiilor de caz, să ofere participanților instrumentele practice necesare asigurării îndeplinirii scopului fundamental al controlului financiar preventiv, și anume identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate, prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice. De asemenea, participanților li se vor prezenta și furniza în format electronic modelele principalelor documente care se întocmesc, inclusiv un model de procedură operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv într-o instituție publică.

Ce este controlul financiar preventiv?
– definiția controlului financiar preventiv;
– controlul financiar preventiv – parte integrantă a sistemului de control intern/mangerial;
– vocabular minimal de control financiar preventiv (terminologie specifică);
– cadrul legislativ al controlului financiar preventiv;
– principalele modificări aduse cadrului normativ în anul 2014;
– scopul controlului financiar preventiv;
– obiectul controlului financiar preventiv;
– principalii actori în cadrul controlului financiar preventiv.
Cum se organizează controlul financiar preventiv propriu (CFPP) ?
– elementele necesare pentru organizarea CFPP;
– forme posibile de organizare și situația ideală;
– este posibilă practic externalizarea CFPP ?
– numirea persoanelor desemnate să exercite CFPP;
– documente necesare privind desemnarea persoanelor împuternicite să exercite CFPP;
– exemplu de act de numire;
– deficiențe și erori posibile în organizarea CFPP.
Cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu
– prevederi normative privind cadrul operațiunilor supuse CFPP;
– etape de realizare și etape necesare actualizării;
– modele de cadru CFPP;
– deficiențe și erori posibile privind cadrul operațiunilor supuse CFPP.
Liste de verificare
– prevederi normative privind listele de verificare;
– etape de realizare și etape necesare actualizării;
– modele de liste de verificare;
– deficiențe și erori posibile privind listele de verificare;
Viza de control financiar preventiv propriu
– informații cuprinse în viză și sigiliul personal;
– exercitarea vizei de CFPP electronic;
– deficiențe și erori posibile;
– registrul privind operațiunile prezentate la viză (model, restricții, erori posibile);
Procedura de control privind operațiunile prezentate la viză
– aspecte practice privind procedura de control;
– analiza practică pe pași a procedurii de control;
– nota de restituire;
– refuzul de viză;
– efectuarea operațiunilor refuzate la viză pe propria răspundere a conducătorului entității publice;
– deficiențe și erori posibile.
Raportări privind controlul financiar preventiv propriu
– prevederi normative privind raportarea;
– raport privind activitatea de CFPP (machetă);
– deficiențe și erori posibile.
Răspunderea juridică a persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu
– ce ,,riscă” și cum se poate proteja persoana care exercită CFPP;
– forme ale răspunderii (disciplinară, contravențională, civilă și penală);
– abuzul în serviciu și neglijența în serviciu;
– conflictul de interese administrativ și penal;
– studii de caz.
Codul specific de norme profesionale privind controlul financiar preventiv propriu
– scopul codului;
– condiții necesare pentru numirea persoanelor care exercită CFPP;
– principii pentru exercitarea atribuțiilor;
– suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care exercită CFPP;
– evaluarea persoanei care exercită CFPP.
Elemente practice privind exercitarea CFPP
– exemple și studii de caz privind exercitarea vizei de CFPP pentru operațiuni uzuale ale entităților publice;
– deficiențe și erori posibile privind acordarea vizei (riscuri asociate și modalități de gestionare);
– model de procedură operațională privind organizarea și exercitarea CFPP în cadrul unei entități publice.
Dezbateri și studii de caz personalizate
– discuții libere pe subiectele propuse de participanți în legătură cu temele cursului;
– analiza și soluționarea problemelor practice propuse de participanți;
– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanți.

 

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Conceptul de control financiar de gestiune. Necesitatea integrarii acestei componente in sistemele de control intern/managerial ale operatorilor economici;
Noutăţi legislative în materia controlului financiar de gestiune. HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.O.U.G  nr. 94/ 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici.
Organizarea şi obiectivele controlului financiar de gestiune;
Ce este controlul financiar de gestiune (CFG) ?
– definiția CFG;- controlul financiar de gestiune – parte integrantă a sistemului de control intern/mangerial;
– vocabular minimal de CFG (terminologie specifică);- cadrul legislativ al CFG;
– scopul și obiectivele CFG;- principalii actori în cadrul controlului financiar de gestiune.
Cum se organizează controlul financiar de gestiune ?
– elementele necesare pentru organizarea CFG;- numirea persoanelor desemnate să exercite CFG;
– atribuțiile persoanelor cu responsabilități privind CFG;- exemple practice de analize economico-financiare din sfera CFG.
Forme de exercitare, metode și instrumente de control
– controlul preventiv (ex-ante) și controlul operativ (ex-post);- controlul general (exhaustiv) și controlul parțial (prin sondaj);- instrumente specifice de control;
– probe și tehnici de obținere a acestora;- efectuarea operațiunilor refuzate la viză pe propria răspundere a conducătorului entității publice;- deficiențe și erori posibile.
Planificarea activității de CFG
– tipuri de planificare;- fundamentarea programelor de activitate;- elaborarea programului anual de activitate;- planificarea bazată pe analiza riscurilor;
– modele și exemple de program anual de activitate;- indicatori de performanță și calculul resurselor pentru programul anual;- elaborarea programelor de activitate trimestriale și lunare;- erori/deficiențe posibile privind planificarea activităților de control financiar de gestiune.
– exemple și studii de caz privind exercitarea CFG pentru activități și operațiuni uzuale (analiza înregistrărilor contabile, salarizare, inventariere, achiziții etc.);- discuții libere pe subiectele propuse de participanți în legătură cu temele cursului;
– analiza și soluționarea problemelor practice propuse de participanți;
– dezbaterea studiilor de caz propuse de participanți.
Raportarea activității de CFG
– tehnici de formulare a constatărilor și deficiențelor;
– exemple de formulare a deficiențelor;
– compararea şi discutarea a două disfuncții ce exprimă aceeaşi constatare;
– aspecte privind calitatea constatărilor și erori posibile privind formularea acestora;
– elemente necesare pentru a formula o măsură și exemple de formulare;
– tipologia actelor de control;- structura unui act de control: abordări practice privind prezentarea constatărilor;
– valorificarea rezultatelor CFG.
Aspecte privind stabilirea răspunderii juridice în cadrul CFG
– forme ale răspunderii (disciplinară, contravențională, civilă și penală);
– constatarea și recuperarea prejudiciilor în cadrul acțiunilor de CFG;- aspecte practice privind conduita în situația constatării unor posibile infracțiuni;- infracțiuni uzuale contra patrimoniului, de serviciu și de fals ce pot fi constatate în cadrul acțiunilor de CFG;- identificarea și investigarea indiciilor de fraudă, de la anomalii contabile la ,,ponturi”;
– exemple și studii de caz.
Elemente practice privind CFG

Inscrieri Curs

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro .

sageata curs

031- 4250704

office@atctraining.ro

Formular cerere detalii/inscriere


Daca doriti sa aflati mai multe detalii va rugam sa completati formularul de mai jos:

Numele si Prenume

Companie

Adresa de email (obligatoriu)

Telefon

Mesaj

[recaptcha size:compact]

SC ATC & IT SOLUTIONS SRL din Bucuresti, furnizor de formare profesionala, detinatorul marcii ATC training, a fost infiintata ca urmare a nevoii de profesionalism si calitate in ceea ce priveste formarea profesionala. Oferim probabil cele mai bune solutii de pregatire si informare din Romania, intr-o maniera integrata si inovativa: consultanta, evaluare, training si coaching pentru a crea rezultate si schimbari pozitive durabile.